LTV

LTV מייצג בראשי תיבות: Lifetime Value, או לעיתים Lifetime Customer Value – ערך ההכנסה הכספית מלקוח בודד לאורך כל מערכת היחסים שלו עם העסק.

למשל אם עסק מוכר מזון לכלבים, ובעלי כלבים ירכשו בממוצע מזון לכלבים לאורך 10 שנים לפחות, מדד ה-LTV שלנו יעמוד על עלות ממוצעת של שק מזון כפול ממוצע הפעמים שנרכש שק בחודש כפול משך הזמן הממוצע שבעלי כלבים רוכשים מזון.

דוגמא לחישוב ערך LTV בעסק

אם שק ממוצע של מזון לכלבים עולה 200ש"ח, וכלב ממוצע יצטרך 8 שקים בשנה ויש לו פוטנציאל רכישה ממוצע של 10 שנים, ה-LTV יחושב לפי:
200*8*10
ויסתכם ב- 16אלף ש"ח.

החשיבות של LTV בעסק

ערך ה-LTV עוזר לבעלי העסק להבין כמה כסף הם יכולים להשקיע בהשגת לקוח חדש, כך שלמשל אם תשקיעו 250ש"ח על לקוח חדש שביצע הזמנה, תדעו מראש שפוטנציאל ההכנסה ממנו הוא כ-16אלף, ולא תחששו להשקיע בשיווק שלכם.

לעומת זאת, במידה וה-LTV נמוך מאוד, למשל במוצר שנרכש פעם אחת בלבד ע"י לקוח, ללא עסקאות חוזרות, השקעה מופרזת בשיווק עלולה לגרום לכם לאובדן כספים והתנהלות כלכלית לקויה בעסק.

התייעצו איתנו בכיף. השאירו פרטים כאן

עובד