קרא עוד עם תגית HTML

"קרא עוד" פשוט עם תגית HTML

לחץ עלי לקבלת עוד פרטים להלן שורה ראשונה וכו' להלן עוד שורה <details> <summary>לחץ עלי לקבלת עוד פרטים</summary> <p>להלן שורה ראשונה וכו'</p> <p>להלן עוד שורה</p> <p style="background-color:red;"><img src="https://mnemir.com/wp-content/uploads/2018/05/right.jpg"></p> </details>